Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2019/2020

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 czerwca początek rejestracji (zapisów internetowych)
5 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczenia dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
7 lipca koniec zapisów  i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR i możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
8 lipca ostateczny termin dostarczenia dyplomu IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
11 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
12 lipca początek  składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
17 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
ostateczny termin zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
19 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na Wydział nowej kwalifikacji)
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
22 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji (do godz. 15:00) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
23 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
24 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na Wydział nowej kwalifikacji)
25 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w III turze kwalifikacji
5 grudnia  początek rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2020 r.
2 stycznia 2020 r. koniec rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2020 r.
17  stycznia 2020 r. początek ewentualnej rejestracji uzupełniającej kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 20120r.
22 stycznia 2020 r. koniec ewentualnej rejestracji uzupełniającej kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2020 r

 

                                                                                                  

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architektura

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
6 maja początek rejestracji (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
27 maja koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
8 czerwca sprawdzian predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin, wydrukowanej z IKR )
11 czerwca podanie na IKR wyników ze sprawdzianu predyspozycji
7 lipca ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
8 lipca ostateczny termin dostarczenia dyplomu IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
11 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne oraz przesłanie pozostałym kandydatom informacji na konta IKR o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne
początek składania na IKR deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
12 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne
koniec składania na IKR deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
15 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
16 lipca początek zbierania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne
17 lipca koniec  zbierania   wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (I tura)

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Architecture (studia w języku angielskim)

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
6 maja początek rejestracji (zapisów internetowych)
27 maja koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
3 czerwca przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
7 czerwca ostateczny termin załączenia przez kandydatów na kontach IKR opracowanego samodzielnie zadania
18 czerwca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
24 czerwca początek rozmów kwalifikacyjnych
28 czerwca koniec rozmów kwalifikacyjnych
3 lipca podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
4 lipca początek załączania w IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów
26 sierpnia koniec załączania w IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów
9 września ogłoszenie listy przyjętych warunkowo (warunkiem jest dostarczenie do dnia 1 października oryginałów wymaganych dokumentów)

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w PW Filii w Płocku

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 czerwca początek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych)
8 lipca ostateczny termin dostarczenia dyplomu IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
15 lipca koniec zapisów  i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR i koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów (możliwość przesłania skanu dokumentu  na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczenia dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
18 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
19 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
22 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (1500) przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
23 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
24 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali już zakwalifikowani w I turze i dostarczyli swoje dokumenty,  ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
25 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w II turze kwalifikacji