Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2018/2019

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

Terminarz 2018/2019 Kogo dotyczy Czego dotyczy Uwagi
7 maja kandydaci
 na Wydział Architektury
początek zapisów

zapisy wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na

www.zapisy.pw.edu.pl

18 maja

kandydaci na pozostałe

Wydziały PW (Warszawa i PW Filia w Płocku)

 

początek zapisów

zapisu można dokonać na stronie:

www.zapisy.pw.edu.pl

28 maja kandydaci na Wydział
 Architektury

koniec zapisów;

ostateczny termin wnoszenia

opłaty rekrutacyjnej

 
9 czerwca kandydaci na Wydział
 Architektury
I etap sprawdzianu predyspozycji okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu wydrukowanej z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego
16 czerwca kandydaci na Wydział
 Architektury
II etap sprawdzianu predyspozycji dopuszczeni po wynikach z I etapu wg obowiązujących zasad
29 czerwca kandydaci z zagranicznym świadectwem, którzy aplikują na studia polskojęzyczne

koniec zapisów;

ostateczny wybór zdawanego na egzaminie przedmiotu;

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

egzamin z matematyki
 i przedmiotu do wyboru;
 kandydaci na Architekturę zdają tylko matematykę
5 lipca kandydaci z zagranicznym świadectwem, którzy aplikują na studia polskojęzyczne egzamin przedmiotowy miejsce: Gmach Główny PW
 Pl. Politechniki 1
5 lipca kandydaci na PW
 w Warszawie (nie dotyczy Wydziału Architektury)

koniec zapisów;

koniec wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

koniec dokonywania korekt na IKR i samodzielnego wpisywania ocen maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury);

ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad/konkursów oraz tzw. starych matur

miejsce składania zaświadczeń oraz starych matur: Biuro  ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny, pok. 66);
 możliwość przesłania skanu tych dokumentów na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl
kandydaci na Wydział Architektury ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur

Biuro ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny, pok. 66); możliwość przesłania skanu matury na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl

 

9 lipca kandydaci z maturą IB i EB oraz kandydaci posiadający świadectwo wydane w krajach EU (nie dotyczy Polski) lub krajach EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB oraz świadectwa kandydatów z UE (nie dotyczy Polski) i EFTA, którzy w szkole uczyli się języka polskiego

miejsce: Biuro
 ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny, pok. 66);

możliwość przesłania skanu dokumentów na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl

11 lipca kandydaci na PW w Warszawie ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji wyniki znajdować się będą
 na IKR kandydata
12 lipca kandydaci na PW w Warszawie początek zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w I turze zaleca się składanie dokumentów na kierunek zakwalifikowania
13 lipca kandydaci na PW Filia w Płocku

koniec zapisów;

koniec wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

koniec dokonywania korekt zapisów i samodzielnego wpisywania ocen maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury);

ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad/konkursów oraz tzw. starych matur

miejsce składania zaświadczeń oraz starych matur: Biuro ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny, pok. 66);
 możliwość przesłania skanu tych dokumentów na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl

 

17 lipca kandydaci na PW w Warszawie

ostateczny termin składania dokumentów zakwalifikowanych w I turze;

ostateczny termin deklaracji na IKR chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych

zakwalifikowanym kandydatom zaleca się składanie dokumentów na kierunek zakwalifikowania;

deklaracji należy dokonać na IKR kandydata do godz. 15

18 lipca kandydaci na PW w Warszawie ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji wyniki znajdować się będą na IKR kandydata
kandydaci na PW Filia w Płocku

ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji

 

wyniki znajdować się będą na IKR kandydata
19 lipca kandydaci na PW w Warszawie początek zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w II turze  
kandydaci na PW Filia w Płocku początek zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w I turze zaleca się składanie dokumentów na kierunek zakwalifikowania
20 lipca kandydaci  na PW w Warszawie

koniec zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w II turze;

ostateczny termin deklaracji na IKR chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych

deklaracji należy dokonać na IKR kandydata do godz. 15
kandydaci na PW Filia w Płocku

koniec zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w I turze;

ostateczny termin deklaracji na IKR chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych

deklaracji należy dokonać na IKR kandydata do godz. 15
23 lipca kandydaci na PW w Warszawie ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji  

kandydaci na PW Filia w Płocku

 

ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji

 

 
24 lipca kandydaci na PW w Warszawie i PW Filia w Płocku początek zbierania wymaganych dokumentów dla III tury w Warszawie i II tury w Płocku  
25 lipca kandydaci na PW w Warszawie i PW Filia w Płocku ostateczny termin składania wymaganych dokumentów dla III tury w Warszawie i II tury w Płocku  
6 grudnia  kandydaci na PW w Warszawie początek zapisów na studia rozpoczynające się od lutego 2019 r.

zapisu można dokonać na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl

 

2 stycznia 2019 r. kandydaci na PW w Warszawie

koniec zapisów na studia rozpoczynające się od lutego 2019 r.;
ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 

 
Może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia rozpoczynające się od lutego 2019r. z oddzielnymi zapisami w wyznaczonym terminie.

Kandydaci z zagraniczną maturą, którzy aplikują na studia anglojęzyczne rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.) przesyłają skany wymaganych dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl do ostatniego dnia trwania zapisów. 

Kandydaci z dyplomem IB, EB lub tzw. starą maturą, którzy aplikują na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.)  przesyłają skany tych dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl do ostatniego dnia trwania zapisów.