Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2017/2018

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architektura).

Data Szczegóły procesu rekrutacji
19 maja początek rejestracji (zapisów internetowych)
22 czerwca koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, wyboru lub korekty przedmiotu zdawanego na egzaminie dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji i chcą studiować w języku polskim
29 czerwca egzamin przedmiotowy dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji i chcą studiować w języku polskim
6 lipca koniec zapisów  pozostałych kandydatów  i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR i koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń lub świadectw laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu)
7 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego w krajach Unii Europejskiej (nie dotyczy Polski) lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego
12 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
13 lipca początek  składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
18 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (1500)
19 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
20 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na Wydział nowej kwalifikacji)
21 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji (1500)
24 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
25 lipca początek składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na Wydział nowej kwalifikacji)
26 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w III turze kwalifikacji
6 grudnia  początek I tury rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2018 r. ( semestr letni)
3 stycznia 2018 r. koniec I tury rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2018 r. ( semestr letni)
10 stycznia 2018 r. początek II tury rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2018 r. ( semestr letni)
5 lutego 2018 r. koniec II tury rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2018 r. ( semestr letni)

 

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia I stopnia na kierunku Architektura

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
5 maja początek rejestracji (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
23 maja koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
3 czerwca I etap sprawdzianu predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin wydrukowanej z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego)
6 czerwca przesłanie na konta IKR wyników I etapu sprawdzianu wraz z decyzją o dopuszczeniu do  II  etapu
10 czerwca II etap sprawdzianu predyspozycji
13 czerwca przesłanie na konta IKR wyników II etapu sprawdzianu
29 czerwca egzamin przedmiotowy z matematyki dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo maturalne wydane poza polskim systemem edukacji
6 lipca ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu)
7 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego poza Polską w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego
12 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia (80 miejsc) wyłonionej spośród kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu
początek składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
13 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne
koniec składania gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) – zaznaczenie w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
14 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym) zaznaczając ją w systemie poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne
18 lipca koniec  składania  wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne I stopniaw PW Filia w Płocku

Data Szczegóły procesu rekrutacji
19 maja początek rejestracji kandydatów
22 czerwca koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, wyboru lub korekty przedmiotu zdawanego na egzaminie dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji i chcą studiować w języku polskim
29 czerwca egzamin przedmiotowy dla kandydatów chcących studiować w języku polskim, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji
7 lipca ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego w krajach Unii Europejskiej (nie dotyczy Polski) lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego
14 lipca koniec zapisów  i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR i koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń lub świadectw laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów (możliwość przesłania skanu dokumentu)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu)
19 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
20 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
21 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (1500)
24 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
25 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali już zakwalifikowani w I turze i dostarczyli swoje dokumenty,  ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji)
26 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w II turze kwalifikacji