Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2013 – 2016 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2017/2018 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

 

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2013

Min. pkt.

2014

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Min. pkt.

2017

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 74 74 80 86 109
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 153 153 162 168 174
Architektura Architektury 217 195 230 222 183
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych - 170 186 186 190
Elektryczny 154 131 143 151 158
Inżynierii Produkcji 124 116 113 118 130
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 196 198 192 188 183
Mechatroniki - - 160 169 173
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - - - 111 114
Biotechnologia Chemiczny 140 127 135 131 135
Budownictwo Inżynierii Lądowej 148 135 125 126 122
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 52 51 51 52 51
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 88 75 71 70 75
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych - - 124 145 159
Matematyki i Nauk Informacyjnych 81 130 126 157 169
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 50 50 50 55 56
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych - 76 71 70 76
Electrical Engineering Elektryczny 70 80 72 70 91
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 140 130 135 137 142
Elektrotechnika Elektryczny 125 111 115 112 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 180 176 173 170 165
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 71 63 71 71 76
Fizyka Techniczna Fizyki 102 94 105 110 122
Fotonika Fizyki 103 93 93 100 105
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 138 125 115 115 112
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii - - 151 156 146
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 151 144 130 130 130
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 179 173 178 184 184
Elektryczny 153 158 166 173 176
Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 180 182 194 190
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 138 135 138 139 141
Mechatroniki 151 141 140 143 143
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 124 118 130 130 128
Inżynieria i Analiza Danych
 (nowy kierunek)
Matematyki i Nauk Informacyjnych _ _ _ _ 194
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 128 120 125 115 114
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 73 70 80 107 131
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 84 74 97 89 88
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 51 50 50
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 174 172 176 177 175
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 157 138 151 161 173
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 76 70 72 79 88
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 189 190 185 185 182
Samochodów i Maszyn Roboczych 73 70 75 95 116
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 50 50 51
Mechatronics Mechatroniki 149 142 133 134 142
Mechatronika Mechatroniki - - 139 140 147
Samochodów i Maszyn Roboczych 88 81 97 109 127
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 71 94 81 90
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 70 60 70 70 77
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 159 139 146 154 152
Technologia Chemiczna Chemiczny 122 112 121 113 113
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 65 57 55 55 56
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych - - 101 129 120
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 148 135 143 146 149
Transport Transportu 83 84 88 81 90
Zarządzanie Zarządzania 70 80 104 107 134
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 80 84 85 83 96
Zarządzania 70 75 70 70 90