Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2013 – 2016 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2017/2018 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

 

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2013

Min. pkt.

2014

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 74 74 80 86
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 153 153 162 168
Architektura Architektury 217 195 230 222
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych - 170 186 186
Elektryczny 154 131 143 151
Inżynierii Produkcji 124 116 113 118
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 196 198 192 188
Mechatroniki - - 160 169
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - - - 111
Biotechnologia Chemiczny 140 127 135 131
Budownictwo Inżynierii Lądowej 148 135 125 126
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 52 51 51 52
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 88 75 71 70
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych - - 124 145
Matematyki i Nauk Informacyjnych 81 130 126 157
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 50 50 50 55
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych - 76 71 70
Electrical Engineering Elektryczny 70 80 72 70
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 140 130 135 137
Elektrotechnika Elektryczny 125 111 115 112
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 180 176 173 170
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 71 63 71 71
Fizyka Techniczna Fizyki 102 94 105 110
Fotonika Fizyki 103 93 93 100
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 138 125 115 115
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii - - 151 156
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 151 144 130 130
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 179 173 178 184
Elektryczny 153 158 166 173
Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 180 182 194
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 138 135 138 139
Mechatroniki 151 141 140 143
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 124 118 130 130
Inżynieria i Analiza Danych
(nowy kierunek)
Matematyki i Nauk Informacyjnych _ _ _ _
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 128 120 125 115
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 73 70 80 107
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 84 74 97 89
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 51 50
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 174 172 176 177
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 157 138 151 161
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 76 70 72 79
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 189 190 185 185
Samochodów i Maszyn Roboczych 73 70 75 95
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 50 50
Mechatronics Mechatroniki 149 142 133 134
Mechatronika Mechatroniki - - 139 140
Samochodów i Maszyn Roboczych 88 81 97 109
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 71 94 81
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 70 60 70 70
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 159 139 146 154
Technologia Chemiczna Chemiczny 122 112 121 113
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 65 57 55 55
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych - - 101 129
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 148 135 143 146
Transport Transportu 83 84 88 81
Zarządzanie Zarządzania 70 80 104 107
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 80 84 85 83
Zarządzania 70 75 70 70