Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2015 – 2017 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2018/2019 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

 

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Min. pkt.

2017

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 80 86 109
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 162 168 174
Architektura Architektury 230 222 183
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 186 186 190
Elektryczny 143 151 158
Inżynierii Produkcji 113 118 130
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 192 188 183
Mechatroniki 160 169 173
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - 111 114
Biotechnologia Chemiczny 135 131 135
Budownictwo Inżynierii Lądowej 125 126 122
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 52 51
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 71 70 75
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 124 145 159
Matematyki i Nauk Informacyjnych 126 157 169
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 50 55 56
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 71 70 76
Electrical Engineering Elektryczny 72 70 91
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 135 137 142
Elektrotechnika Elektryczny 115 112 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 173 170 165
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 71 71 76
Fizyka Techniczna Fizyki 105 110 122
Fotonika Fizyki 93 100 105
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 115 115 112
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 151 156 146
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 130 130 130
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 178 184 184
Elektryczny 166 173 176
Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 194 190
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 138 139 141
Mechatroniki 140 143 143
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 130 130 128
Inżynieria i Analiza Danych
 (nowy kierunek)
Matematyki i Nauk Informacyjnych _ _ 194
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 125 115 114
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 80 107 131
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 97 89 88
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 50
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 176 177 175
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 151 161 173
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 72 79 88
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 185 185 182
Samochodów i Maszyn Roboczych 75 95 116
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 51
Mechatronics Mechatroniki 133 134 142
Mechatronika Mechatroniki 139 140 147
Samochodów i Maszyn Roboczych 97 109 127
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 94 81 90
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 70 70 77
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 146 154 152
Technologia Chemiczna Chemiczny 121 113 113
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 55 55 56
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 101 129 120
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 143 146 149
Transport Transportu 88 81 90
Zarządzanie Zarządzania 104 107 134
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 85 83 96
Zarządzania 70 70 90