Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2019/2020

 

Studia  stacjonarne I stopnia 2019/2020 Liczba dostępnych miejsc 
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) Wydział/Kolegium od X 2019 od II 2020
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220  
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25  
Architecture/Architektura
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Architektury 25  
Architektura Architektury 75  
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60  
Automatyka i robotyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52  
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 80  
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 100  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70  
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30  
Biotechnologia Chemiczny 130  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270  
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80  
Civil Engineering/Budownictwo 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Inżynierii Lądowej 60  
Computer Science/Informatyka 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Computer Science and Information Systems/Informatyka i systemy informacyjne 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Matematyki i Nauk Informacyjnych 40  
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60  
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 120  
Electric and Hybrid Vehicles Engineering/ Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Samochodów i Maszyn Roboczych 60  
Electrical Engineering/Elektrotechnika 
(studia w języku angielskim,)
Elektryczny 75  
Elektromobilność Elektryczny 30  
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektrotechnika Elektryczny 180  
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90  
Environmental Engineering\ Inżynieria środowiska 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60  
Fizyka techniczna Fizyki 100  
Fotonika Fizyki 50  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 120  
Geoinformatyka (profil praktyczny) Geodezji i Kartografii 30  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120  
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 30
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 120  
Informatyka stosowana Elektryczny 100  
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45  
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45  
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120  
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60  
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100  
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 120  
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240  
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 120  
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90  
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 120  
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 30  
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 120  
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30  
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 120  
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery /Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 
(studia w języku angielskim,obowiązuje dopłata* )
Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Mechatronics/Mechatronika 
(studia w języku angielskim)
Mechatroniki 30  
Mechatronika Mechatroniki 180  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 90  
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60  
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 60  
Power Engineering/Energetyka 
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20  
Technologia chemiczna Chemiczny 175  
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80  
Technologia chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny 35  
Telecommunications/Telekomunikacja 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Transport Transportu 300  
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 120  

* Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych zamieszczone są w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne

Na kierunki studiów rozpoczynające zajęcia od lutego 2020 r. - od semestru letniego - będzie prowadzona oddzielna rekrutacja (5 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.).

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 1,05 MB)