Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2018/2019 i 2019/2020

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

Oferta studiów stacjonarnych 2018/2019

Kierunek Wydział Liczba dostępnych miejsc
od X 2018 od II 2019*
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 210 _
Aerospace Engineering (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 _
Architecture/Architektura Architektury 25 -
Architektura Architektury 75 -
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Elektryczny 75 _
Inżynierii Produkcji 100 _
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52 _
Mechatroniki 70 _
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 _
Biotechnologia Chemiczny 130 _
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80 _
Civil Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**) Inżynierii Lądowej 60 _
Computer Science (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**) Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Matematyki i Nauk Informacyjnych 40 _
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 120 _
Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata **) Samochodów i Maszyn Roboczych 60 _
Electrical Engineering (studia w języku angielskim) Elektryczny 75 _
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektrotechnika Elektryczny 210 _
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90 _
Environmental Engineering (studia w języku angielskim) Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60 _
Fizyka Techniczna Fizyki 100 _
Fotonika Fizyki 50 _
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 120 _
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 30 _
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 120 _
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektryczny 90 _
Matematyki i Nauk Informacyjnych 120 _
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45 _
Mechatroniki 45 _
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120 _
Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 _
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 100 _
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 90 _
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 280 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 _
Inżynieria Zarządzania Zarządzania 90 _
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90 _
Management (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Zarządzania 30 -
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 120 _
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 120 _
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28 _
Samochodów i Maszyn Roboczych 120 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70 _
Mechatronics (studia w języku angielskim) Mechatroniki 15 _
Samochodów i Maszyn Roboczych 25 -
Mechatronika Mechatroniki 180 _
Samochodów i Maszyn Roboczych 90 _
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 _
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 60 _
Power Engineering (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 _
Technologia Chemiczna  Chemiczny 175 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80 _
Technologia Chemiczna(profil praktyczny) Chemiczny 35 -
Telecommunications (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**) Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Transport Transportu 300 _
Zarządzanie Zarządzania 90 _
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 120 _

* Na kierunki studiów zaczynające zajęcia od lutego 2019 r. (od semestru letniego) będzie prowadzona oddzielna rekrutacja w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. 
** Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne. 

 

 

 

Oferta studiów stacjonarnych 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia 2019/2020  
Wydział/Kolegium Kierunek studiów  
 
W. Administracji i Nauk Społecznych Administracja  
W. Architektury Architektura  
Architecture  
W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) Budownictwo  
Inżynieria środowiska  
Mechanika i budowa maszyn  
Technologia chemiczna  
W. Chemiczny Biotechnologia  
Technologia chemiczna  
Technologia chemiczna (profil praktyczny)  
W. Elektroniki i Technik Informacyjnych Automatyka i robotyka  
Cyberbezpieczeństwo*  
Elektronika  
Informatyka  
Inżynieria biomedyczna  
Telekomunikacja  
Computer Science  
Telecommunications  
W. Elektryczny Automatyka i robotyka stosowana  
Elektromobilność  
Elektrotechnika  
Informatyka stosowana  
Electrical Engineering  
W. Fizyki Fizyka techniczna  
Fotonika  
W. Geodezji i Kartografii Geodezja i kartografia  
Gospodarka przestrzenna  
Geoinformatyka  
W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria chemiczna i procesowa  
W. Inż. Lądowej Budownictwo  
Civil Engineering  
W. Inżynierii Materiałowej Inżynieria materiałowa  
W. Inżynierii Produkcji Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych  
Mechanika i budowa maszyn  
Papiernictwo i poligrafia  
Zarządzanie i inżynieria produkcji  
W. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Biogospodarka  
Inżynieria środowiska  
Ochrona środowiska  
Environmental Engineering  
W. Matematyki i Nauk Informacyjnych Matematyka  
Matematyka i analiza danych  
Informatyka i systemy informacyjne  
Inżynieria i analiza danych  
Computer Science and Information Systems  
W. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Automatyka i robotyka  
Energetyka  
Lotnictwo i kosmonautyka  
Mechanika i projektowanie maszyn  
Aerospace Engineering  
Power Engineering  
W. Mechatroniki Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa  
Inżynieria biomedyczna  
Mechatronika  
Mechatronics  
W. Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika pojazdów i maszyn roboczych  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych  
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych  
Electric and Hybrid Vehicles Engineering  
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery  
W. Transportu Transport  
W. Zarządzania Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej  
Inżynieria zarządzania  
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia  

 

*- przewidziane do uruchomienia 

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 1,39 MB)