Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2017/2018

Studia stacjonarne I stopnia 2017/2018 Liczba dostępnych miejsc
Kierunek Wydział od X 2017 od II 2018*
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 210 _
Aerospace Engineering (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 _
Architektura Architektury 80 _
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Elektryczny 75 _
Inżynierii Produkcji 100 _
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52 _
Mechatroniki 70 _
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 _
Biotechnologia Chemiczny 130 _
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80 _
Civil Engineering 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Inżynierii Lądowej 60 _
Computer Science 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Matematyki i Nauk Informacyjnych 60 _
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 150 _
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Samochodów i Maszyn Roboczych 60 _
Electrical Engineering 
(studia w języku angielskim)
Elektryczny 75 _
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektrotechnika Elektryczny 240 _
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90 _
Environmental Engineering 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60 _
Fizyka Techniczna Fizyki 100 _
Fotonika Fizyki 50 _
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 120 _
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 30 _
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 120 _
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektryczny 90 _
Matematyki i Nauk Informacyjnych 120 _
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45 _
Mechatroniki 45 _
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120 _
Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 _
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 100 _
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 60 _
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 280 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 _
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90 _
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 150 _
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 150 _
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 28 _
Samochodów i Maszyn Roboczych 180 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70 _
Mechatronics 
(studia w języku angielskim)
Mechatroniki 15 _
Mechatronika Mechatroniki 180 _
Samochodów i Maszyn Roboczych 90 _
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 _
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 60 _
Power Engineering 
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 _
Technologia Chemiczna Chemiczny 210 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80 _
Telecommunications 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Transport Transportu 315 _
Zarządzanie Zarządzania 60 _
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 150 _
Zarządzania 60 _

* Na kierunki studiów zaczynające zajęcia od lutego 2018 r. (od semestru letniego) będzie prowadzona oddzielna rekrutacja w terminie od 6 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Może zostać ogłoszona dodatkowa rekrutacja z osobnymi zapisami w terminie od 17 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.  

** Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 1,54 MB)