Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z decyzją Rektora nr 72/2016 z dnia 22/05/2017  niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2017/2018.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2017/2018
(za każdy semestr studiów)
  
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2 900 zł 
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł