Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

 

UWAGA

W związku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że szczegółowe zasady rekrutacji oraz oferta studiów na rok akademicki 2019/2020 mogą zostać zmodyfikowane do końca grudnia 2018 r.

 

 

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z decyzją Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
(za każdy semestr studiów)
  
Architecture Architektury 2 500 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2 900 zł 
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics  Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Management  Zarządzania 1 500 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł