Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z decyzją Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
(za każdy semestr studiów)
  
Architecture Architektury 2 500 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2 900 zł 
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science
(od roku 2019/2020: Computer Science and Information Systems) 
Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics 
(od roku 2019/2020: Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery) 
Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Management (w ofercie studiów tylko w roku 2018/2019) Zarządzania 1 500 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł

Aktualizacja opłat na rok akademicki 2019/2020 nastąpi po ogłoszeniu przez Rektora nowej decyzji.