Znak Politechniki Warszawskiej

Badania lekarskie kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Skierowania na badania są wydane przy składaniu dokumentów na studia. 

Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi student). Badania można wykonać bezpłatnie w placówkach, które mają podpisane umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy (w ramach przyznanych przychodniom limitów).

Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w dziekanacie swojego wydziału (sekretariacie kolegium). 

Wykaz placówek, w których zakwalifikowany na studia kandydat może wykonać bezpłatne badania lekarskie w 2018 r. znajduje się poniżej.

Placówki na rok 2019 zostaną podane do wiadomości po opublikowaniu ich przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. 

Wykaz placówek 2018

Pobierz plik (pdf, 423,91 kB)