Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria produkcji w poligrafii

Organizator
Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych
Adres

ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa
email: sip@wip.pw.edu.pl
tel. (22) 831 09 53, (22) 635 59 13
fax (22) 635 50 44

WWW
http://ip.hoff.pl/
Kierownik

dr inż. Konrad Blachowski

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych. Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych.

Czas trwania
Październik–czerwiec (dwa semestry)
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów odbędzie się, gdy liczba słuchaczy wyniesie przynajmniej 14 osób
Termin zgłoszeń
do 30 września br.
Opłaty
6500 zł za całą edycję studiów