Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie w budownictwie

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej - Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Adres

00-637 Warszawa, Ul. Lecha Kaczyńskiego 16
pok. 525
e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

WWW
http://www.spzwb.il.pw.edu.pl/
Kierownik

dr inż. Paweł Nowak

Charakterystyka

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym:

 • Podstawy ekonomii w budownictwie
 • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
 • Marketing w budownictwie
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Przetargi na usługi budowlane
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
 • Przygotowanie procesów realizacji budowy
 • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
 • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Czas trwania
kwiecień 2019 - grudzień 2019
Zasady naboru
UWAGA - NABÓR NA EDYCJĘ XII W ROKU 2018 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, BRAK MIEJSC. JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ. ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ XIII W ROKU 2019.

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do Sekretariatu Studiów, p. 525 na WIL PW, do dnia 22 marca 2019.
Opłaty
Całość opłaty za studia 8400 zł
Dodatkowe informacje

Absolwenci studiów uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez polską organizację akredytującą – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) www.psmb.pl.

Od 2017 studia są również akredytowane przez międzynarodową organizację – Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) www.rics.org.

Zapraszamy do zapytań mailowych.

Do pobrania