Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie w budownictwie

Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej - Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Adres

00-637 Warszawa, Ul. Lecha Kaczyńskiego 16
pok. 525
e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

WWW
http://www.spzwb.il.pw.edu.pl/
Kierownik

dr inż. Paweł Nowak

Charakterystyka

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym:

 • Podstawy ekonomii w budownictwie
 • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
 • Marketing w budownictwie
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Przetargi na usługi budowlane
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
 • Przygotowanie procesów realizacji budowy
 • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
 • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Czas trwania
kwiecień 2020 - grudzień 2020
Zasady naboru
UWAGA - NABÓR NA EDYCJĘ XIII W ROKU 2019 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, BRAK MIEJSC. JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄ. ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ XIV W ROKU 2020.

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do Sekretariatu Studiów, p. 525 na WIL PW, do dnia 22 marca 2020.
Opłaty
Całość opłaty za studia w 2020 roku będzie podana wkrótce, po stosownej decyzji JM Rektora PW (w roku 2018 oraz w roku 2019 opłata wynosi 8400 zł).
Dodatkowe informacje

Absolwenci studiów uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez polską organizację akredytującą – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) www.psmb.pl.

Od 2017 studia są akredytowane przez międzynarodową organizację – Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) www.rics.org.

Od 2018 studia są akredytowane przez międzynarodową organizację - International Project Management Association (IPMA-Student)www.ipma.pl

Zapraszamy do zapytań mailowych