Znak Politechniki Warszawskiej

Wycena nieruchomości

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Adres

Gmach Główny PW pok. 312
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel./fax: (22) 234-73-69; 234-75-89
email: wn-sp@gik.pw.edu.pl

WWW
www.sp.gik.pw.edu.pl
Kierownik

prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Charakterystyka

Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania
Studia obejmują 2 semestry, rozpoczynają się w październiku i kończą się egzaminem wewnętrznym we wrześniu następnego roku.
Zasady naboru
Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie: http://sp.gik.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
do 25 września br.
Opłaty
4400 zł