Znak Politechniki Warszawskiej

Systemy informacji przestrzennej - PR PW

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel: (22) 234 73 58, 0 602 388 299,
fax: (22) 234 53 89
A.Fijalkowska@gik.pw.edu.pl

WWW
http://www.gik.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Jerzy Chmiel
J.Chmiel@gik.pw.edu.pl

Sekretarz
mgr inż. Anna Fijałkowska
A.Fijalkowska@gik.pw.edu.pl
tel. kom. 505 332 554

Charakterystyka

Celem głównym studiów podyplomowych SIP jest zapoznanie słuchacza z podstawami  teoretycznymi oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.
Sposób realizacji:

  • zapoznanie słuchaczy z:
    • podstawami teoretycznymi SIP,
    • metodami projektowania, tworzenia oraz korzystania z systemów informacji przestrzennej dla jednostek terytorialnych, organizacji, firm itp.
    • nowościami z zakresu oprogramowania i sprzętu dla SIP, zastosowaniami Internetu oraz z infrastrukturą danych przestrzennych (INSPIRE, Geoportal).
  • zajęcia o charakterze praktycznym z zakresu: tworzenia baz danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz przestrzennych.
  • zaprojektowanie i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP (projekt dyplomowy).

Program zajęć obejmuje treści z zakresu: podstawy teoretyczne i technologie SIP; źródła danych dla SIP; Oprogramowanie dla SIP, Internet; bazy danych przestrzennych; analizy przestrzenne i modelowanie; metody wizualizacji danych i informacji; infrastruktura danych przestrzennych, INSPIRE; statystyka publiczna, rejestry urzędowe; aspekty prawne SIP; przykłady zastosowań SIP; projektowanie SIP, projekt dyplomowy.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich PW oraz przez ekspertów spoza PW.

Razem zajęcia obejmują:
- godzin wykładów: 100
- godzin zajęć laboratoryjnych: 100
- punktów ECTS: 60
 
Oprogramowanie stosowane podczas zajęć laboratoryjnych:
- ArcGIS,
- QGIS,
- IDRISI,
- Geomedia,
- MSAccess.

Czas trwania
2 semestry (10 trzydniowych zjazdów piątek, sobota, niedziela).
W trakcie ostatniego zjazdu mają miejsce obrony projektów (prac) dyplomowych.
Zajęcia są prowadzone w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.
Zasady naboru
Kolejność zgłoszeń, miejsc: 30
warunek uczestnictwa: ukończone studia wyższe (przyjmujemy również studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie dyplomu w trakcie trwania SP).
Termin zgłoszeń
styczeń-marzec
Opłaty
5 000 zł (w dwóch ratach, płatne przed rozpoczęciem każdego z semestrów)
Dodatkowe informacje

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego