Znak Politechniki Warszawskiej

Gospodarka przestrzenna w praktyce

Organizator
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Adres

Gmach Główny PW, pok. 333
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. 22 234-55-87

WWW
http://www.gik.pw.edu.pl/
Kierownik

dr inż. arch. Małgorzata Denis, tel. 22 234 1570, e-mail mdenis@gik.pw.edu.pl

Sekretarz 
mgr inż. Beata Czajka, tel. 22 234 5587, e-mail b.czajka@gik.pw.edu.pl

Charakterystyka

Podyplomowe Studia "Gospodarka Przestrzenna w praktyce" przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukierunkowane są na przygotowanie kadry specjalistów o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Specjalistów świadomych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, uwarunkowań wymagających uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast i gmin.

Cel główny:

Poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną poprzez zapoznanie słuchaczy z:

  • projektowaniem urbanistycznym,
  • planowaniem przestrzennym w różnych skalach i problematyką dla gmin, miast, i regionów,
  • najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej,
  • programowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego,
  • oprogramowaniem związanym z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej
Czas trwania
2 semestry. Program zajęć obejmuje 270 godzin, z czego 160 godzin wykładów oraz 110 godzin ćwiczeń.
Zasady naboru
Zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych proszeni są o złożenie do 19 marca 2017 roku następujących dokumentów:
• formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie i wydrukowanego (UWAGA!!! Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny - Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl),
• dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy).

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w praktyce"
Plac Politechniki 1, pok. 333
00 - 661 Warszawa
tel. 022 234-55-87
email: b.czajka@gik.pw.edu.pl, mdenis@gik.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń
do 19 marca 2017 roku (data rozpoczęcia studiów: maj 2017 roku)
Opłaty
5000 zł lub w 2 ratach po 2500 zł
Dodatkowe informacje

Zajęcia podczas zjazdów odbywają się w Gmachu Głównym (pl. Politechniki 1) lub w Józefosławiu  w Obserwatorium Astronomiczno – Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu - według wcześniej podanego rozkładu: w piątki, soboty i niedziele z godzinną przerwą obiadową.

Planowanych jest 12 zjazdów, z czego ostatni dotyczy obron prac dyplomowych.

Studenci otrzymują w ramach wniesionych opłat obszerne konspekty dotyczące prowadzonych wykładów oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników studium w Józefosławiu w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, wraz z pełnym wyżywieniem. Roczny koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem (śniadania, obiady i kolacje) – 2700zł.