Znak Politechniki Warszawskiej

Systemy inteligentnych budynków - PR PW

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75,
Gmach Elektryczny, pokój 312
Kontakt: Małgorzata Żyła,
Tel. (22) 628 06 65, (22) 234 76 15
Fax: (22) 625 66 33
e-mail: podyplomowe@ee.pw.edu.pl

WWW
www.isep.pw.edu.pl/SIB
Kierownik

doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób zajmujących się nowoczesnymi zagadnieniami tzw. automatyki budynkowej.
Zakres tematyczny Studium (wykłady i laboratoria) obejmuje:

  • zagadnienia integracji instalacji budynkowych (systemy HMS, BMS)
  • systemy o inteligencji rozproszonej (EIB/KNX, LCN, LonWorks, BACnet)
  • systemy o sterowaniu centralnym (XComfort)
  • zdalne sterowanie, monitoring i wizualizacja instalacji budynkowych
  • systemy bezpieczeństwa inteligentnego budynku
  • inteligentne układy zasilania
  • przemysłowe sterowniki PLC

Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.
 
W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne materiały pomocnicze i oprogramowanie.

Czas trwania
Listopad–czerwiec (dwa semestry).
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Do września 2011
Opłaty
6.700 zł za 2 semestry
Dodatkowe informacje

Uwaga: Zgłoszono wniosek o dofinansowanie w PARP – co pozwoli na redukcję wszystkich opłat za Studium, hotele i przejazdy o 80% (spodziewany wynik oceny wniosku w lipcu 2010 r).
 
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.