Znak Politechniki Warszawskiej

Przekształtniki i magazyny energii dla energetyki odnawialnej - PR PW

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
Gmach Elektryczny, pokój 312

Kontakt: Elwira Galińska
Tel. (22) (22) 234 76 15
Fax: (22) 234 60 23
e-mail: podyplomowe@ee.pw.edu.pl

WWW
http://www.isep.pw.edu.pl/PIMEEO
Kierownik

prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami nowoczesnej energetyki odnawialnej i rozproszonej, a także magazynów energii i systemów HVDC oraz FACTS bazujących na układach energoelektronicznych. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Elektrotechniki (IEl). Zakres tematyczny Studium obejmuje:

  • Generację energii ze źródeł odnawialnych
  • Magazyny energii
  • Elektrochemiczne magazyny energii (akumulatory, superkondensatory)
  • Przekształtniki sprzęgające źródła odnawialne z siecią energetyczną
  • Przekształtniki do poprawy jakości energii elektrycznej
  • Sterowanie energoelektronicznych systemów energetyki rozproszonej
  • Systemy energoelektroniczne HVDC i FACTS dla energetyki
  • Niekonwencjonalne układy zasilania.

 
Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania
październik - czerwiec (dwa semestry)
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
termin zgłoszeń do 3 października br.
Opłaty
4200 zł
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne materiały pomocnicze i oprogramowanie.

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.