Znak Politechniki Warszawskiej

Prowadzenie projektów informatycznych

Organizator
Wydział Elektryczny - Zakład Sterowania
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
Gmach Elektryczny, pokój 322
 
Kontakt: Dorota Barańska,
tel. 22 234 7615; faks: 22 234 60 23
 e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://rodan.isep.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób kierujących projektami IT, kierowników działów informatycznych, analityków biznesowych, projektantów oraz pozostałych uczestników zespołów projektowych IT.
 
W czasie studiów studenci poznają metodami warsztatowymi różne metodyki prowadzenia projektów (RUP, MSF, Scrum, Prince 2, XP, PMBOK) i zarządzania infrastrukturą (ITIL), narzędzia wspomagające prace projektowe, prawne aspekty prowadzenia projektów informatycznych, techniki negocjacyjne, lekkie techniki zarządzania (mind mapping, business mapping), zasady budżetowania projektów, zarządzanie różnymi aspektami projektu (zasobami, czasem, ryzykiem, jakością, wersjami itp.).
 
Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych i doświadczonych kierowników projektów informatycznych z największych firm IT działających na polskim rynku.

Czas trwania
Październik– czerwiec (dwa semestry).
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Do 3 października.
Opłaty
4 250,00 PLN za semestr
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne oprogramowanie oraz mają możliwość uczestniczenia w studenckim programie MSDN AA.