Znak Politechniki Warszawskiej

Projektowanie systemów informacyjnych

Organizator
Wydział Elektryczny - Zakład Sterowania
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
Gmach Elektryczny, pokój 322
 
Kontakt: Dorota Barańska,
tel. 22 234 7615; faks: 22 234 60 23
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób zajmujących się zbieraniem i modelowaniem wymagań, dokumentowaniem i projektowaniem architektury systemów informacyjnych w tym systemów biznesowych i e-biznesowych, analityków biznesowych, projektantów, twórców baz danych oraz osób prowadzących projekty informatyczne.
 
W toku studiów omawiane są zagadnienia inżynierii oprogramowania, pozyskiwania i dokumentowania wymagań (np. use case), modelowania obiektowego (UML, OOA, OOD), analizy i dokumentowania procesów biznesowych (np. workflow), różnych rozwiązań architektonicznych systemów IT (wzorce projektowe), baz danych i hurtowni danych oraz metodyk prowadzenia projektów i narzędzi CASE (IBM RSA, Jazz, MS Visual Studio, Enterprise Architect, Visio). Zajęcia są prowadzone przy współpracy z wiodącymi firmami z branży IT. Oprócz dyplomu ukończenia studiów uczestnicy otrzymują certyfikaty zawodowe (Microsoft, IBM). Studia prowadzone są metodą projektową.

Czas trwania
Październik–czerwiec (dwa semestry).
Zasady naboru
Nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Do 3 października.
Opłaty
8500 zł
Dodatkowe informacje

W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne oprogramowanie oraz mają możliwość uczestniczenia w studenckim programie MSDN AA.