Znak Politechniki Warszawskiej

Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce - PR PW

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
Adres

00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75
tel./fax.: (22) 234-55-01

WWW
www.ien.pw.edu.pl/NMAE
Kierownik

Dr inż. Piotr Helt
e-mail: piotr.helt@ien.pw.edu.pl

Charakterystyka

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami analiz w elektroenergetyce, realizowanymi w oparciu a dane pochodzące z Systemów Informacji Geograficznej, coraz szerzej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych. Słuchacze zostaną równiez zapoznani -z zagadnieniami związanymi z Systemami Informacji Geograficznej.

 1. Systemy Informacji Geograficznej - podstawy teoretyczne
 2. Systemy Informacji Geograficznej - laboratorium
 3. Systemy Zarządzania Zasobami Przestrzennym (koncepcja, źródła danych, analiza wymagań, wdrażanie, przykłady wdrożeń)
 4. Techniki pomiarowe - wykład i ćwiczenia
 5. Projektowanie system6w informatycznych.
 6. Sieci terenowe
 7. Miejskie sieci rozdzielcze
 8. Sieci przesyłowe WN
 9. Obliczenia i analizy techniczno-ekonomiczne sieci elektroenergetycznych - laboratorium
 10. Systemy informatyczne w elektroenergetyce - źródła danych dla analiz
 11. Metody prognozowania - wykład i laboratorium
 12. Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce - wykład i laboratorium
 13. Rynki energii
 14. Seminarium dyplomowe
Czas trwania
2 semestry. Zjazdy odbywać się będą w weekendy (sobota, niedziela). Przewiduje się 13 zjazdów w ciągu roku akademickiego, w soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć.
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.
Termin zgłoszeń
Do 25 września lub do wyczerpania miejsc na kolejną edycję. Zgłoszenie należy udokumentować odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Opłaty
Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz materiały szkoleniowe. Całkowity Koszt Studium wynosi 6500 PLN za dwa semestry.
Dodatkowe informacje

Studia będą uruchomione jeśli zgłosi się minimum 15 uczestników. Grupa laboratoryjna liczy do 20 osób.
 
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.