Znak Politechniki Warszawskiej

Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence.

Organizator
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektryczny, pokój GE322
tel. 22 234 7615; faks: 22 234 60 23
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski; tel. 234 7075

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej.

Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz Rada Merytoryczna gromadząca wybitnych i doświadczonych praktyków z przemysłu.

Studia powinny zainteresować: analityków biznesowych, kierowników i pracowników działów analiz i controllingu, ekonomistów, informatyków, architektów rozwiązań biznesowych, handlowców, pracowników administracyjnych i innych.

Studia oferują unikatowy program nauczania wynikający z połączenia wiedzy pracowników naukowych PW i doświadczenia przedstawicieli największych firm branży Business Intelligence oraz ekspertów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM).

Studenci naszych studiów otrzymują dostęp do oprogramowania do modelowania i obsługi procesów biznesowych oraz narzędzi analityki biznesowej Business Intelligence.

Program studiów obejmuje:

 • Wiedzę podstawową z zakresu modelowania danych i procesów biznesowych
 • Ugruntowaną wiedzę z metod matematycznych będących podstawą metod analitycznych w rozwiązaniach komercyjnych
 • Znajomość języków do opisu procesów biznesowych (ER, BPMN, UML, IDEFX1)
 • Znajomość metod i narzędzi zarządzania procesami biznesowymi (BPM, BPR)
 • Znajomość metod pozyskiwania i dokumentowania wymagań
 • Umiejętność modelowania procesów w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA, InfoSphere Data Architect, MS Visio)
 • Metody i narzędzi analityki biznesowej (Business Intelligence)
 • Wiedzę na temat budowy i zastosowania hurtowni danych (kostki OLAP, ETL),
 • Metody poprawy jakości danych
 • Zasady i normy bezpieczeństwa danych i procesów biznesowych
 • Szkolenia z wiodących systemów analitycznych (MS SQL,  IBM, MicroStrategy)
 • Znajomość narzędzi wsparcia procesów pracy - WorkFlow (WFMC, MS SharePoint)
 • Wiedzę na temat nowych trendów w inżynierii procesów biznesowych (SOA, Cloud Computing)
 • Wiele przykładów z praktyki analityki biznesowej
 • Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych ‑ łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, projektantów hurtowni danych i analityków biznesowych.

Tematyka zajęć

 • Inżynieria wymagań
 • Modelowanie danych
 • Modelowania procesów biznesowych
 • Odkrywanie danych i wiedzy
 • Optymalizacja procesów i decyzji  biznesowych
 • Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych
 • Wsparcie procesów WorkFlow
 • Bezpieczeństwo danych w biznesie
 • Narzędzia analityki biznesowej
 • SOA i rozwiązania w chmurze
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Projektowanie systemów w IBM RSA

Program kształcenia
a) Liczba punktów ECTS: 70
b) Liczba semestrów: 2
c) Liczba godzin zajęć: 228

Zestawienie przedmiotów

  Przedmiot kod przedmiotu godziny ECTS
  Inżynieria wymagań PI-IPB-101 16 4
  Modelowanie danych PI-IPB-102 12 5
  Modelowania procesów biznesowych PI-IPB-103 24 6
  Odkrywanie danych i wiedzy PI-IPB-104 16 5
  Optymalizacja procesów i decyzji  biznesowych PI-IPB-105 12 4
  Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych PI-IPB-106 24 5
  Wsparcie procesów WorkFlow PI-IPB-107 24 5
  Bezpieczeństwo danych w biznesie PI-IPB-108 8 4
  Narzędzia analityki biznesowej PI-IPB-109 24 6
  SOA i rozwiązania w chmurze PI-IPB-110 8 4
  Seminarium problemowe PI-IPB-111 12 12
  Wprowadzenie do baz danych PI-IPB-301 16 4
  Projektowanie systemów w IBM RSA PI-IPB-302 32 6
  suma   228 70

Przedmioty PI-IPB-301 i PI-IPB-302 prowadzone są metodą zdalną z wykorzystaniem sieci internet i platformy edukacyjnej moodle.

Czas trwania
Dwa semestry, 228 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje
 • Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, około 7 zjazdów w semestrze oraz w sieci Internet.
 • W czasie studiów studenci mogą uczestniczyć w programach studenckich Microsoft MSDN AA, Oracle – Academy, IBM Academic Initiative, SAS, MicroStrategy.
 • Do ukończenia studiów nie jest wymagane napisanie pracy dyplomowej.