Znak Politechniki Warszawskiej

Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka

Organizator
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektryczny, pokój GE322
tel. 22 234 7615; faks: 22 234 60 23
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób, które zamierzają z sukcesem wykorzystać bazy danych w praktyce, projektantów, administratorów oraz końcowych użytkowników systemów bazodanowych.
 
Od innych studiów obszaru baz danych studia odróżniają dwie cechy: 1. studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. 2. student jest otoczony indywidualną opieką mentora, który wspólnie ze studentem ustala jego szczegółowe potrzeby i dostosowuje program zajęć. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb.
 
Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz Rada Merytoryczna gromadząca wybitnych i doświadczonych praktyków z przemysłu.
 
Studia powinny zainteresować: informatyków, ekonomistów, handlowców, pracowników administracyjnych, pracowników działów przetwarzających zbiory danych, analityków biznesowych i innych.
 
Studia oferują unikatowy program nauczania i dostęp do oprogramowania największych dostawców rozwiązań do modelowania, projektowania i budowy baz danych.
 
Program studiów obejmuje:

 • Wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania danych (ER, UML, ORM)
 • Wiedzę podstawową z zakresu budowy baz danych
 • Zasady bezpieczeństwa danych i normy bezpieczeństwa
 • Szkolenia z wiodących systemów zarządzania bazami danych (MS SQL, Oracle, IBM DB2)
 • Umiejętności programowania i dostrajania baz danych
 • Umiejętności pracy w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA, InfoSphere Data Architect)
 • Wiedzę na temat nowych trendów w bazach danych (bazy nierelacyjne, bazy XML, bazy multimedialne)
 • Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków.

Tematyka zajęć

 • Modelowanie danych i procesów
 • Projektowanie baz danych
 • Systemy Zarządzania Bazami Danych (MS SQL, Oracle, DB2)
 • Programowanie i języki zapytań
 • Optymalizacja baz danych
 • Bazy danych w systemach mobilnych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Biurowe aplikacje baz danych
 • Seminarium problemowe
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Projektowanie systemów w IBM RSA
Czas trwania
Dwa semestry, 228 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, około 7 zjazdów w semestrze oraz w sieci Internet.
 
W czasie studiów studenci mogą uczestniczyć w programach studenckich Microsoft MSDN AA, Oracle – Academy, IBM Academic Initiative. Do ukończenia studiów nie jest wymagane napisanie pracy dyplomowej.