Znak Politechniki Warszawskiej

Bazy danych i analiza danych w biznesie

Organizator
Wydział Elektryczny - Zakład Sterowania
Adres

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75,
Gmach Elektryczny, pokój 322
tel. 22 234 7615; faks: 22 234 60 23
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
http://BazyDanych.ee.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Konrad Markowski
tel.: 22 234 56 25
e-mail: Konrad.Markowski@ee.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studium adresowane jest do osób kierujących projektami IT, projektantów baz danych, programistów baz danych, kierowników działów informatycznych, analityków biznesowych, projektantów oraz pozostałych uczestników zespołów projektowych IT. W czasie studiów studenci poznają różne metodyki projektowania baz danych, narzędzia wspomagające prace projektowe, bezpieczeństwo projektów informatycznych, różne systemy zarządzania bazami danych, sposób projektowania aplikacji dostępowych do systemów bazodanowych, zagadnienia projektowania hurtowni danych, modelowania procesów biznesowych, data i web mining. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych projektantów baz danych i projektantów rozwiązań analitycznych.

Czas trwania
Zajęcia trwają jeden rok (dwa semestry październik-czerwiec). Podstawę kształcenia stanowią wykłady, ćwiczenia i laboratoria komputerowe prowadzone w układzie dwutygodniowym w soboty i niedziele (na przemian ze studiami zaocznymi). W fazie realizacji projektu dyplomowego uczestnikom zostanie zapewniona możliwość odbycia konsultacji z opiekunami prac. Łącznie 183 godziny.
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15 października.
Opłaty
6 900 zł
Dodatkowe informacje

Studia podzielone są na dwie specjalizacje: Specjalizacja 1 - Projektowanie i administracja systemami baz danych, Specjalizacja 2 - Systemy wspomagania decyzji biznesowych.
W czasie trwania studiów studenci otrzymują nowoczesne oprogramowanie oraz mają możliwość uczestniczenia w studenckim programie MSDN AA, Oarcle Academy i IBM Initiative
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.