Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - PR PW

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
tel: (22 ) 234 7750, +48 515 09 03 09 (kierownik),

faks: (22) 825 3719
e-mail: a.trojanowska@elka.pw.edu.pl, andrzej.zalewski@zarzadzanie-it.pl

Zgłoś zainteresowanie studiami

Jesteś zainteresowany studiami ? Chcesz pierwszy dowiedzieć się o starcie rekrutacji? Chcesz otrzymywać informacje o studiach – KLIKNIJ TUTAJ

WWW
http://www.zarzadzanie-it.pl
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Zalewski

Charakterystyka

Studia mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji, obejmującej w szczególności.

Od edycji Jesień 2014 obowiązywać będzie zmodernizowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami IT.

Program obejmuje 225 godzin zajęć, w tym: 140 wykładów, 56 warsztatów i 29 ćwiczeń. Najważniejsze elementy:

 • Zarządzanie projektami:
  • szkolenia Prince2 Foundation oraz szkolenia ITIL Foundation włączone w program z możliwością certyfikacji;
  • „agile project management / metodyk lekkich”
  • metodyki wytwarzania systemów IT
  • harmonogramowanie z użycie MS Project
 • Usługowe zarządzanie informatyką,
  • ITIL i ISO 20000
  • metodyka LEAN IT
 • Ekonomika i zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie strategiczne a zarządzanie IT, strategie biznesowe
  • audyt IT, standard COBIT, dopasowanie strategiczne
  • zrównoważona karta wyników
  • Szacowanie kosztów przedsięwzięć IT
  • ocena opłacalności przedsięwzięć IT
 • Technologia
  • przegląd technologii IT: wirtualizacja, oprogramowanie systemów mobilnych, Big Data, Business Intelligence i Cloud Computingu oraz klasyczne tematy: infrastruktura sieciowa i obliczeniowa, technologie software’owe;
  • data center z punktu widzenia szefa IT
  • Internet of Things (IOT)
  • Systemy i rozwiązania dziedzinowe
 • Architektura
  • architektury systemów i organizacji
  • wzorce i taktyki architektoniczne
  • architektura korporacyjna – siatka Zachmana i TOGAF
  • studia przypadków: architektury systemów, architektura a strategia
 • Jakość
  • TQM, Six Sigma,
  • Zarządzanie testowaniem
 • Elementy prawa cywilnego, autorskiego, zamówień publicznych, typowe zapisy umów na wykonanie systemów IT
 • Umiejętności miękkie (elementy prawa cywilnego, sztuka negocjacji, kierowanie ludźmi, dobre obyczaje, sztuka prezentacji)

Zaliczenie

Bez pracy dyplomowej, wymagane zaliczenie egzaminów semestralnych i egzaminu końcowego. Możliwość zaliczenia egzaminów certyfikacyjnych na poczet ocen z odpowiednich egzaminów cząstkowych.

Certyfikacja

W ramach studiów uczestnicy otrzymują szkolenia:

 • Prince2 Foundation (w pierwszym semestrze)
 • ITIL Foundation (w drugim semestrze)

Więcej informacji na stronie internetowej studiów! 

Czas trwania
2 semestry, 235 godzin, zjazdy sobotnio-niedzielne (7-8 zjazdów w semestrze)
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2018 r.
Została podjęta decyzja o uruchomieniu edycji jesień 2018.
Opłaty
8900 zł
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej studiów podyplomowych:

http://www.zarzadzanie-it.pl