Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - PR PW

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
tel: (22 ) 234 7750, +48 515 09 03 09 (kierownik),

faks: (22) 825 3719
e-mail: a.trojanowska@elka.pw.edu.pl, andrzej.zalewski@zarzadzanie-it.pl

Zgłoś zainteresowanie studiami

Jesteś zainteresowany studiami ? Chcesz pierwszy dowiedzieć się o starcie rekrutacji? Chcesz otrzymywać informacje o studiach – KLIKNIJ TUTAJ

WWW
http://www.zarzadzanie-it.pl
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Zalewski

Charakterystyka

Od edycji Jesień 2018 obowiązywać będzie zmodernizowany program studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami IT.

Studia mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT. Adresowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania informatyką. Przekazywana wiedza i umiejętności to know-how niezbędny na wszelkich kierowniczych stanowiskach w działach IT, takich jak dyrektor działu IT, kierownik ds. jakości, kierownik ds. utrzymania, kierownik ds. rozwoju, szef biura projektów, właściciel produktu i in.

Program obejmuje 225 godzin zajęć, w tym: 140 wykładów, 56 warsztatów i 29 ćwiczeń. Najważniejsze elementy:

 • Zarządzanie projektami:
  • szkolenie Prince2 Foundation lub Agile Project Management z możliwością certyfikacji;
  • „agile project management / metodyki lekkie”
  • „Desing thinking”, „Lean startup”, „Project canvas” – nowoczesne trendy w zarządzaniu projektami
  • zarządzanie produktami IT, rola tzw. właścicela produktu (ang. product owner)
  • metodyki wytwarzania systemów IT
  • harmonogramowanie z użycie MS Project
 • Usługowe zarządzanie informatyką,
  • ITIL i ISO 20000, szkolenie ITIL Foundation z możliwością certyfikacji
  • DevOps – współczesne zarządzanie operacyjne
 • Ekonomika i zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie strategiczne, strategie biznesowe
  • transformacja agile’owa biznesu
  • transformacja cyfrowa biznesu
  • audyt IT, standard COBIT, dopasowanie strategiczne
  • zrównoważona karta wyników
  • szacowanie kosztów przedsięwzięć IT
  • ocena opłacalności przedsięwzięć IT
 • Technologia
  • przegląd technologii IT: wirtualizacja, oprogramowanie systemów mobilnych, Big Data, Business Intelligence i Cloud Computingu oraz klasyczne tematy: infrastruktura sieciowa i obliczeniowa, technologie software’owe;
  • data center z punktu widzenia szefa IT
  • Internet of Things (IOT)
  • systemy i rozwiązania dziedzinowe
 • Architektura
  • architektury systemów i organizacji
  • wzorce i taktyki architektoniczne
  • architektura korporacyjna – siatka Zachmana i TOGAF
  • studia przypadków: architektury systemów, architektura a strategia
 • Jakość
  • TQM, Six Sigma – podstawy zarządzania jakością,
  • metodyka LEAN IT
  • Zarządzanie testowaniem
 • Elementy prawa cywilnego, autorskiego, zamówień publicznych, typowe zapisy umów na wykonanie systemów IT
 • Umiejętności miękkie (elementy prawa cywilnego, sztuka negocjacji, kierowanie ludźmi, dobre obyczaje, sztuka prezentacji)
Czas trwania
2 semestry, 235 godzin, zjazdy sobotnio-niedzielne (7-8 zjazdów w semestrze)
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Do 7 października 2019 r.
Opłaty
Wysokość opłaty od dnia 1 czerwca 2018 r. wynosi 8900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:
• 4500 zł przy zapisach
• 4400 zł - do 29 lutego 2020 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

lub cztery raty:
• 2500 zł przy zapisach
• 2000 zł - do 1 grudnia 2019 r.
• 2400 zł - do 29 lutego 2020 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
• 2000 zł - do 1 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej studiów podyplomowych:

http://www.zarzadzanie-it.pl