Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
tel: (22) 234 7750
fax: (22) 825 3719
e-mail: a.zalewski@zarzadzanie-projektami.org.pl

Zgłoś zainteresowanie studiami

Jesteś zainteresowany studiami ? Chcesz pierwszy dowiedzieć się o starcie rekrutacji? Chcesz otrzymywać informacje o studiach – KLIKNIJ TUTAJ

WWW
www.zarzadzanie-projektami.org.pl
Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Zalewski

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania projektami bez względu na posiadane wykształcenie. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do objęcia roli kierownika projektów.

Certyfikacja

W ramach studiów uczestnicy otrzymują szkolenia:

 • Prince2 Foundation (w pierwszym semestrze)
 • Agile PM Foundation  (w drugim semestrze)
 • Z facylitacji zgodnie z modelem Process Iceberg® Facilitation Programme brytyjskiego Institute of Leadership and Management

Program

Program obejmuje 218h zajęć, 104h wykładów, 38h szkoleń, 24h ćwiczeń, 52h warsztatów.

Studia oferują unikatowy program nauczania, obejmujący:

 • Klasyczne metodyki zarządzania projektami: Prince2 i PMBoK.
 • Metodyki klasy Agile project management
 • Konstruowanie uzasadnienia biznesowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie biurem projektu (Project Management Office)
 • Umiejętności miękkie (facylitacja, kierowanie zespołem, motywowanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, efektywne prowadzenie spotkań itd.),
 • Umiejętności twarde (analiza interesariuszy, analiza ryzyka, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem, planowanie projektu metodą definiowanie struktury produktów projektu i in.),
 • Zajęcia kontekstowe – np. zarządzanie projektami w przemyśle motoryzacyjnym, organizacja rejsu dalekomorski, public relations w zarządzaniu projektem, ścieżki rozwoju kierownika projektów.

Zaliczenie

Bez pracy dyplomowej, wymagane zaliczenie egzaminów semestralnych i egzaminu końcowego.

Czas trwania
2 semestry
Zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 7-8 zjazdów w semestrze).
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Do 24 lutego 20119 r.
Opłaty
Opłata za studia wynosi 8900 zł wg schematu:
• jednorazowo (przy zapisach),
• w 2 ratach 4500 zł (przy zapisach) i 4400 zł (do 30 września 2019 r.)
• w 4 ratach: 2500 zł przy zapisach, 2000 zł - do 1 czerwca 2019 r., 2400 zł - do 30 września 2019 r., 2000 zł - do 1 grudnia 2019 r.
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej studiów podyplomowych:

www.zarzadzanie-projektami.org.pl