Znak Politechniki Warszawskiej

Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie – TIZ PW

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
tel: 22 234 58 93, 22 234 77 86
e-mail: tiz@tele.pw.edu.pl

WWW
https://www.tiz.tele.pw.edu.pl
Kierownik

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki

Charakterystyka

Profesjonalna oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które mają potrzebę uaktualnienia, uzupełnienia, usystematyzowania lub poszerzenia swojej wiedzy w szeroko rozumianych dziedzinach informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki. Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujących decyzje, a także do profesjonalistów z innych branż posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. Pełne studia podyplomowe według zasad określonych przez MNiSW.

Tematyka:

  • Sieci następnej generacji – NGN, 3G/LTE i IMS
  • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
  • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
  • Sieci szerokopasmowe - przewodowe i bezprzewodowe
  • Konwergencja sieci i usług – IPTV, bogaty VoIP
  • Inżynieria oprogramowania
  • Zarządzanie sieciami
  • Nowe modele biznesowe ICT – MVNO/MVNE
  • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
  • Kierunki ewolucji ICT
Czas trwania
2 semestry, ponad 180 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Opłaty
7000 zł (raty: 4000 zł i 3000 zł)