Znak Politechniki Warszawskiej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i zajęć komputerowych

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204
00-665 Warszawa
tel: 22 234-74-32
fax: 22 234-60-91
e-mail: bsk@ii.pw.edu.pl

WWW
http://www.ii.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Cezary Stępień

Charakterystyka

Celem jest przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół.
Program studiów jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. jako program przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu.
Po ukończeniu Studiów Podyplomowych absolwent uzyskuje prawo nauczania informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych.
 
Program studiów w dużej części ma charakter praktyczny i obejmuje 352 godz. zajęć (w tym 238 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych) oraz 60 godz. praktyki. Studia są przeznaczone dla osób mających a) tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów i b) uprawnienia do nauczania w szkołach.
 
Podstawy informatyki
Budowa komputera
System operacyjny Windows
System operacyjny Linux
Edycja tekstów i skład komputerowy
Grafika komputerowa
Programowanie wizualne w szkole
Wstęp do programowania w języku C++
Problemy algorytmiczne i programowanie w języku C++
Arkusze kalkulacyjne
Internet
Multimedia
Dydaktyka informatyki
Programowanie zdarzeniowe
Bazy danych
Administrowanie szkolną siecią komputerową
Edycja szkolnej witryny internetowej
Dydaktyka informatyki – projekt końcowy
Praktyka w zakresie nauczania informatyki i zajęć komputerowych

Czas trwania
3 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia nauczycieli w kolejności zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Opłaty można wnosić w trzech ratach:
Rata 1: 2250 zł przy zapisie,
Rata 2: 2250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru,
Rata 3: 1500 zł przed rozpoczęciem zajęć trzeciego semestru.
Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze).