Znak Politechniki Warszawskiej

Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pokój 518
00-665 Warszawa
tel: (22) 234 7750
fax: (22) 825 3719
e-mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl

WWW
http://podyplomowe.ia.pw.edu.pl/psbd
Kierownik

doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Charakterystyka

Studia przeznaczone dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać metody projektowania systemów z bazami danych oraz podstawy eksploatacji takich systemów. Studia prezentują metody i technologie projektowania struktur relacyjnych baz danych oraz tworzenia systemów informacyjnych (transakcyjnych i analitycznych) wykorzystujących takie bazy. W programie studiów przewidujemy także zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami baz danych (Oracle, PostsgreSQL, IBM DB2) oraz z narzędziami wspomagającymi projektowanie i służącymi do budowy aplikacji współpracujących z bazami danych.  Studia obejmują aż 60 godzin zajęć praktycznych i projektowych.

Tematy wykładów:

  • Wytwarzanie systemów informatycznych
  • Modelowanie procesów i danych
  • Podstawy użytkowania baz danych
  • Systemy zarządzania danymi
  • Projektowanie systemów z bazami danych
  • Tworzenie aplikacji w systemach z bazami danych
Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 2 stycznia do 15 lutego.
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7750 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach,
- 3250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).