Znak Politechniki Warszawskiej

Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie - inżynierów

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
tel: (22 ) 234 7434,
fax: (22) 825 7477
e-mail: ptitni@tele.pw.edu.pl

WWW
Kierownik

doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka

Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej  stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.

Tematyka:

Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej telekomunikacji i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Sieci i systemy dostępowe – przewodowe i bezprzewodowe
 • Sieci i systemy transportowe warstwy szkieletowej
 • Media transmisyjne
 • Sieci LAN i WAN
 • Technikę IP i tworzenie stron www
 • Telefonię stacjonarna, VoIP, komórkową
 • Sieci komórkowe od GSM do LTE
 • Jakość usług
 • Podstawy programowania
 • Sygnały percepcyjne i ich własności
 • Zarządzanie sieciami
 • Bezpieczeństwo
 • Aspekty prawne
 • Aspekty ekonomiczne
 • Współpraca międzyoperatorska
 • Ewolucja ICT

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów stacjonarnych (w Instytucie Telekomunikacji PW) i wykonywanych zdalnie (na odległość), oraz zajęć projektowych.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia nie związane z kierunkiem telekomunikacja bądź kierunkami pokrewnymi oraz absolwenci, kierunków nietechnicznych. Minimalna liczba uczestników studiów: 12 słuchaczy.
Termin zgłoszeń
do 5 października 2018r.
Opłaty
7000 zł (rata I 4000 zł, rata II 3000 zł)
Dodatkowe informacje

1. Kandydaci rejestrują się za pomocą strony www.zapisy.pw.edu.pl. O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego ( pokój 508 ) wydrukowanego „Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 05.10.2018r.

2. Informacji na temat studiów udziela Sekretariat (w okresie wakacji Sekretariat nieczynny od 23.07.2018r. do 17.08.2018r.)