Znak Politechniki Warszawskiej

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
00-665 Warszawa,
tel: (22 ) 234 7434,
fax: (22) 234 7477
e-mail: ititwb@tele.pw.edu.pl

WWW
www.ititwb.tele.pw.edu.pl
Kierownik

doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka

Celem jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw współczesnej telekomunikacji w kontekście  projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Czas trwania
Dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w październiku.
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia związane z kierunkiem telekomunikacja, teleinformatyka, elektryka, budownictwo bądź kierunkami pokrewnymi.
Termin zgłoszeń
do 28.09.2018 r.
Opłaty
7000 zł (możliwość wnoszenia opłaty w ratach: rata I – 60%, rata II – 40% )
Dodatkowe informacje

Program studiów został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.

Kandydaci rejestrują się za pomocą strony www.zapisy.pw.edu.pl. O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych,

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego (pokój 508) wydrukowanego „ Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 28.09.2018r.

Informacji na temat studiów udziela Sekretariat Dydaktyczny (w okresie wakacji sekretariat nieczynny od 23.07.2018r. do 17.08.2018r.),