Znak Politechniki Warszawskiej

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

Organizator
Organizowane przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
tel: (22) 234 7434,
fax: (22) 234 7477
e-mail: ititwb@tele.pw.edu.pl

WWW
www.ititwb.tele.pw.edu.pl/
Kierownik

Doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka

Celem jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.
Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw współczesnej telekomunikacji w kontekście projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach. 

Czas trwania
Dwa semestry, zajęcia rozpoczynają się w październiku.
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia związane z kierunkiem telekomunikacja, teleinformatyka, elektryka, budownictwo bądź kierunkami pokrewnymi.
Termin zgłoszeń
Do 26 września 2016.
Minimalna liczba uczestników studiów: 12 słuchaczy
Opłaty
7000 zł*
Możliwość wnoszenia opłaty w ratach (rata I – 60%, rata II – 40%).

*) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II i III stopnia mogą ubiegać się o zwolnienie z II raty u Dziekana WEITI, nie później niż w czasie składania dokumentów w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Dodatkowe informacje

Program studiów został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.
Oprócz świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych , absolwenci otrzymuję imienny certyfikat potwierdzający umiejętności projektowania instalacji teletechnicznych sygnowany przez ww instytucję oraz Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Kandydaci rejestrują się za pomocą strony https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp. O przyjęciu na studia decyduje:
- spełnienie warunków formalnych,
- kolejność zgłoszeń,
- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego (pokój 508) wydrukowanego "Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe" oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 26.09.2016r.
Informacji na temat studiów udziela Sekretariat Dydaktyczny (w okresie wakacji sekretariat nieczynny od 25.07.2016r. do 22.08.2016r.)