Znak Politechniki Warszawskiej

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

Organizator
Organizowane przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
tel: (22) 234 7434,
fax: (22) 234 7477
e-mail: ititwb@tele.pw.edu.pl

WWW
www.ititwb.tele.pw.edu.pl
Kierownik

Doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka

Celem jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.
Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw współczesnej telekomunikacji w kontekście projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach. 

Czas trwania
Dwa semestry, zajęcia rozpoczynają się w październiku.
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia związane z kierunkiem telekomunikacja, teleinformatyka, elektryka, budownictwo bądź kierunkami pokrewnymi.
Termin zgłoszeń
do 25.09.2017
Opłaty
7000 zł *) (możliwość wnoszenia opłaty w ratach: rata I – 60%, rata II – 40% )
*) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II i III stopnia mogą ubiegać się o zwolnienie z II raty u Dziekana WEITI, nie później niż w czasie składania dokumentów w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Dodatkowe informacje

Program studiów został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.

Oprócz świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, absolwenci otrzymują imienny certyfikat potwierdzający umiejętności projektowania instalacji teletechnicznych sygnowany przez ww instytucję oraz Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

Kandydaci rejestrują się za pomocą strony www.pw.edu.pl . O przyjęciu na studia decyduje:
- spełnienie warunków formalnych,
- kolejność zgłoszeń,
- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego (pokój 508) wydrukowanego „Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 25.09.2017.

Informacji na temat studiów udziela Sekretariat Dydaktyczny (w okresie wakacji sekretariat nieczynny od 24.07.2017 do 25.08.2017)