Znak Politechniki Warszawskiej

Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki

Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 205
00-665 Warszawa
tel: 22 234-74-32, fax: 22 234-60-91
e-mail: E.Styczek@ii.pw.edu.pl

WWW
http://www.ii.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Dariusz Turlej

Charakterystyka

Celem Studiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, które są przydatne w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych zawodach wymagających posługiwania się komputerem.
Studia są adresowane do przedstawicieli różnych zawodów, którzy potrzebują korzystać z udogodnień informatycznych wchodzących w skład infrastruktury firmy, mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.

Program studiów zapewnia słuchaczom zestaw przedmiotów, które dają wiedzę i umiejętności przydatne na różnych stanowiskach w takich firmach, które stosują informatykę i technologię informacyjną, w tym wymianę informacji za pomocą Internetu, lokalnych sieci komputerowych, multimediów i technologii mobilnych między poszczególnymi działami firmy, między firmą a kooperantami lub między firmą a klientami. Program ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 162 godziny zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Wykaz modułów kształcenia:

 • Wstęp do informatyki
 • Architektura i budowa komputera PC
 • System operacyjny Windows
 • Technologie mobilne
 • Edycja tekstów i skład komputerowy
 • Grafika komputerowa
 • Internet
 • Technologia informacyjna w firmie
 • Multimedia
 • Edycja witryn internetowych
 • Administrowanie lokalną siecią komputerową
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Projekt końcowy
Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.
Opłaty
Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
Rata 1: 2700 zł przy zapisie,
Rata 2: 2300 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.
Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze).