Znak Politechniki Warszawskiej

Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki
Adres

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 301
00-665 Warszawa
tel: 22 234-77-15
fax: 22 234-60-91
e-mail: R.Bembenik@ii.pw.edu.pl

WWW
http://datascience.ii.pw.edu.pl/datascience
Kierownik

dr inż. Robert Bembenik

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków i decydentów z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.
Tematyka przedmiotów:

  • Analiza danych - podstawy statystyczne
  • Inżynieria i wizualizacja hurtowni danych
  • Data mining - metody eksploracji danych
  • Text mining - odkrywanie wiedzy z tekstowych zbiorów danych
  • Programowanie w języku R
  • Big data - koncepcje, technologie
  • Case studies
  • Zaawansowana analityka z SAS Enterprise Miner
  • Metody sztucznej inteligencji
Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca 2016 do 26 września 2016.
Opłaty
Koszt studiów wynosi 10 000 PLN. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach: 6 000 PLN i 4 000 PLN
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych (8 zjazdów w semestrze).