Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

Organizator
Wydział Chemiczny PW;
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW,
Wydział Inżynierii Produkcji,
Wadim Plast
Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

WWW
Kierownik

dr hab. Paweł Parzuchowski prof. PW (Wydział Chemiczny PW)

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych.

SEMESTR I  „TECHNOLOGIA I PODSTAWY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH”

  • MODUŁ 1 - TECHNOLOGIA TWORZYW SZTUCZNYCH
  • MODUŁ 2 – PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

SEMESTR II „PODSTAWY PROJEKTOWANIA CAD CAE, PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH”

  • MODUŁ - 3  CAD/CAE W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW
  • MODUŁ - 4  PRZEMYSŁOWE ZAGADNIENIA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
  • MODUŁ - 5 PRACA KOŃCOWA
Czas trwania
2 semestry; łącznie 181 godzin, 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Zasady naboru
W roku akademickim 2018/19 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2018 r.
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane do 21.09.2018 r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.
Opłaty
Płatne w dwóch ratach po 2500 zł/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 28.09. do 7.10.2018 r.
Dodatkowe informacje

dr hab. W. Fabianowski, wofab@ch.pw.edu.pl, 603980373
lub dr E. Święcicka-Füchsel, elas@ch.pw.edu.pl, 22 2347431