Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych

Organizator
Wydział Chemiczny PW;
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW,
Wydział Inżynierii Produkcji,
Wadim Plast
Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

WWW
Kierownik

dr hab. Paweł Parzuchowski prof. PW (Wydział Chemiczny PW)

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz dla studentów studiów II stopnia.

Semestr I „Technologia i podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych”

  • Moduł 1 - Technologia tworzyw sztucznych
  • Moduł 2 - Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Semestr II „Podstawy projektowania CAD/CAE, przemysłowe przetwórstwo tworzyw sztucznych”

  • Moduł 3 - CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw
  • Moduł 4 - Przemysłowe zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • Moduł 5 - Praca końcowa
Czas trwania
2 semestry; łącznie 181 godzin, 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Zasady naboru
W roku akademickim 2016/17 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2017 r.

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane do 22.09.2017 r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.
Opłaty
Płatne w dwóch ratach po 2500 zł/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 30.09. do 7.10.2017 r.
Dodatkowe informacje

Udzielają dr hab. W. Fabianowski (wofab@ch.pw.edu.pl) 603980373
lub dr E. Święcicka-Füchsel (elas@ch.pw.edu.pl) 22 2347431