Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa

Organizator
Wydział Chemiczny PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

WWW
http://www.ch.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW

Charakterystyka

Repetytorium z technologii chemicznej organicznej, nieorganicznej, tworzyw sztucznych; nowych materiałów;  biotechnologii.

Repetytorium z modelowania i projektowania procesów jednostkowych, ciągów procesowych. Aparatura chemiczna, procesy rozdzielania, techniki membranowe. Komputerowe wspomaganie projektowania, dynamika i sterowanie. Efektywność ekonomiczno-finansowa inwestycji. Seminaria własne uczestników Studiów Podyplomowych.

Czas trwania
2 semestry - łącznie 181 godzin
14 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Zasady naboru
W roku akademickim 2016/17 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2016 roku.
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane do 24.09.2016 roku.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.
Opłaty
Płatne w dwóch ratach po 2500 PLN/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 30.09. do 07.10.2016 roku.
Dodatkowe informacje

dr hab. W. Fabianowski: e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl, tel. 603 980 373
dr E. Święcicka-Füchsel: e-mail: elas@ch.pw.edu.pl, tel. 22 234 7431