Znak Politechniki Warszawskiej

Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa

Organizator
Wydział Chemiczny PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Adres

Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

WWW
http://www.ch.pw.edu.pl
Kierownik

dr hab. Paweł Parzuchowski prof. PW (Wydział Chemiczny PW)

Charakterystyka

Repetytorium z technologii chemicznej organicznej, nieorganicznej, tworzyw sztucznych; nowych materiałów; biotechnologii. Repetytorium z modelowania i projektowania procesów jednostkowych, ciągów procesowych. Aparatura chemiczna, procesy rozdzielania, techniki membranowe. Komputerowe wspomaganie projektowania, dynamika i sterowanie. Efektywność ekonomiczno-finansowa inwestycji. Seminaria własne uczestników Studiów Podyplomowych.

Czas trwania
2 semestry; łącznie 181 godzin,
14 zjazdów sobotnio-niedzielnych

Zasady naboru
W roku akademickim 2018/19 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2018 r.
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane do 21.09.2018 r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.
Opłaty
Płatne w dwóch ratach po 2500 zł/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 28.09. do 07.10.2018 r.
Dodatkowe informacje

dr hab. W. Fabianowski: e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl, tel. 603 980 373
dr E. Święcicka-Füchsel: e-mail: elas@ch.pw.edu.pl, tel. 22 234 7431