Znak Politechniki Warszawskiej

Materiały Polimerowe

Organizator
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
www.pw.plock.pl/podyplomowe
Kierownik

dr inż. Wiesława Ciesińska

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • Surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • Technologii otrzymywania tworzyw sztucznych
  • Budowy polimerów
  • Właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych
  • Potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyclingu tworzyw sztucznych
  • Kompozytów polimerowych
  • Nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.
Termin zgłoszeń
Połowa października lub połowa stycznia danego roku kalendarzowego
Opłaty
5100 zł (za 2 semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:
Rekrutacja PW – https://rekrutacja.pw.edu.pl