Znak Politechniki Warszawskiej

Logistyka w przedsiębiorstwie - PR PW

Organizator
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
www.sl.pw.plock.pl
Kierownik

dr inż. Cezary Wiśniewski

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: współczesnych metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstwa we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami. Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia:

  • Podstawy logistyki,
  • Logistyka zaopatrzenia firmy w zasoby,
  • Logistyka w przedsiębiorstwie,
  • Logistyka dystrybucji,
  • Optymalizacja decyzji w logistyce,
  • Informatyczne systemy wspomagania prac logistycznych,
  • Zagadnienia ekonomiczne w logistyce przedsiębiorstwa.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia).
2. Formularz kandydata na studia podyplomowe wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW.
Termin zgłoszeń
Połowa października danego roku kalendarzowego
Opłaty
4700 zł (za dwa semestry w r.a.2016/2017)
Dodatkowe informacje

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock
Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
pokój 31, poniedziałek-piątek: godz. 8.00-14.00
tel.: 24 367 59 93
e-mail: janka@pw.plock.pl

Planowany termin rozpoczęcia edycji:
październik/listopad danego roku kalendarzowego

Program kształcenia studiów podyplomowych zmodyfikowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.