Znak Politechniki Warszawskiej

Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym - PR PW

Organizator
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
http://www.pw.plock.pl/podyplomowe/AwPRiP
Kierownik

dr inż. Aneta Lorek

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • automatyki przemysłowej,
  • urządzeń pomiarowych i zespołów wykonawczych automatyki,
  • sieci neuronowych w automatyce,
  • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
  • systemów sterowania i monitorowania procesów,
  • procesów przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego,
  • angielskiej terminologii technicznej,
  • bezpieczeństwa w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 230 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu
o złożone dokumenty
Termin zgłoszeń
Połowa października danego roku kalendarzowego
Opłaty
5500 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:
Rekrutacja PW  – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
mgr Dorota Chudzicka (kierownik Dziekanatu)
pokój 214, poniedziałek – piątek,  godz. 9.00 – 14.00
tel.: 24 367 22 23
e-mail: d.chudzicka@pw.plock.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
Dowód osobisty i jego kserokopia, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dowodu osobistego i kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz).

Planowany termin rozpoczęcia edycji: październik/listopad danego roku kalendarzowego.
 
Program kształcenia studiów podyplomowych opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.