Znak Politechniki Warszawskiej

Akademia Samorządowa

Organizator
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Adres

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

WWW
www.ans.pw.edu.pl
Kierownik

prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak

Charakterystyka

Podyplomowe studia „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym” odbywać się będą w ramach Akademii Samorządowej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Studia zostały zorganizowane z inicjatywy Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Efektem indywidualnym uczestnika jest diagnoza rozwoju gminy, sformułowanie celów oraz zaprogramowanie działań rozwojowych i zaprojektowanie kontroli efektów (kontrola menadżerska), jak też określenie marki miejsca. Zajęcia odbywać się będą w sobotę i w niedzielę. Poprowadzą je eksperci Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW oraz innych uczelni w Warszawie (m.in. UW, SGH).

Czas trwania
Studia trwają dwa semestry (200 godzin dydaktycznych)
Zasady naboru
Od kandydata wymaga się kopii dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia).
Termin zgłoszeń
do 30 września br.
Opłaty
Opłata za dwa semestry wynosi 4.120 zł (2.060 zł za semestr) – z możliwością rozłożenia jej na raty.
Dodatkowe informacje

Utworzenie Studiów Podyplomowych - Akademia Samorządowa jest rezultatem systematycznie prowadzonych badań nad zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym gmin. Badaniami są objęte wszystkie polskie gminy, zarówno miejskie, miejsko-wiejskie, jak i wiejskie. Wyniki badań oraz autorska metodyka są weryfikowane od 2004 roku przez samorządy w trakcie ogólnokrajowych konferencji, na których są wręczane dyplomy pierwszym dziesiątkom samorządów w ramach czterech grup: powiaty grodzkie, pozostałe miasta, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.