Znak Politechniki Warszawskiej

MBA WCM

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 79

tel.(fax): 22 234 70 89

mbawcm@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl/mba-wcm
Kierownik

dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. PW

Charakterystyka

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych.

Studia MBA WCM adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami na produkcji.

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Inżynierii Produkcji PW oraz Kaizen Institute. Zajęcia zaplanowane zostały w piątki po południu i soboty w sposób umożliwiający uczestnictwo nie kolidujące z czasem pracy.

Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie:

 • Metodyki World Class Manufacturing, która pozwala firmom produkcyjnym skuteczne konkurować rynkach globalnych,
 • Efektywnych technik identyfikowania i zwalczania wszelkiego rodzaju marnotrawstwa występującego w przedsiębiorstwie,
 • W jaki sposób zarządzać i przewodzić zmianom organizacyjnym,
 • Metod projektowania i wdrażania nowych wyrobów zgodnie z zasadami Lean Management,
 • Rozumieć otaczającą rzeczywistość makroekonomiczną i jej wpływ na prowadzenie biznesu,
 • Dokonywać podstawowych analiz księgowych i finansowych niezbędnych do prowadzenia nowowoczesnej firmy,
 • Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach,
 • Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem,
 • Powiązań między nowoczesnymi technologiami i światem wartości a zrównoważonym rozwojem firmy,
 • Funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej,
 • Poznasz swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi.
Czas trwania
3 semestry
Zasady naboru
Osoby aplikujące powinny posiadać co najmniej wyższe wykształcenie, a także 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku posiadania tytułu licencjata lub 3 lata w przypadku posiadania tytułu magistra. O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje kierownik merytoryczny.
Termin zgłoszeń
Do 17 października
Opłaty
29 400 zł
Dodatkowe informacje

Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje: świadectwo ukończenia na Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA WCM wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Partnerów Programu - Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Kaizen Institute. Uczestnicy otrzymają również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora Politechniki Warszawskiej i Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, w zgodzie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Osobom posiadającym certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen po spełnieniu wymagań formalnych zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat Menedżera Kaizen.