Znak Politechniki Warszawskiej

Executive Master of Business Administration Katalyst (EMBA Katalyst)

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School, HEC School of Management Paris, Norwegian School of Economics and Business Administration
Adres

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79,
tel.: 48 (0) 22 234-70-89
fax: 48 (0) 22 234-70-16
e-mail: MBA@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl
Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak

Charakterystyka

EMBA Katalyst to dwuletnie (720 godz.) międzynarodowe studia podyplomowe w języku angielskim realizowane w trybie weekendowym. Program studiów został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. 
 
Program EMBA Katalyst jest wynikiem intensywnego, rocznego planowania i zawiązywania strategicznej współpracy między dwiema wysoko cenionymi i mogącymi poszczycić się dużym doświadczeniem szkołami biznesu – CEU Business School w Budapeszcie oraz Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Weekendowe zajęcia będą odbywały się co trzy tygodnie – jednocześnie w Warszawie i w Budapeszcie. Program będzie kładł nacisk na głęboką wiedzę, doświadczenie i kreatywną wyobraźnię kadry oraz studentów obydwu instytucji. Na nowatorskie podejście do nauczania, będące częścią programu EMBA Katalyst, składać się będą nowoczesny program, grupy studenckie łączące uczestników z obydwu szkół, specjalne holistyczne weekendy tematyczne oraz weekendy “super Katalyst”, podczas których obydwie grupy spotkają się w Warszawie lub w Budapeszcie.

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przekształciła, niewystarczającą w dzisiejszych czasach, tradycyjną strukturę programów zarządzania i wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów.

Wszystkie programy realizowane przez Szkołę Biznesu PW oparte są właśnie na trzech filarach - Wiedzy dla Biznesu, Biznesu w Działaniu oraz Rozwoju Potencjału Osobistego, które kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

Czas trwania
4 semestry
Zasady naboru
Złożenie wniosku o przyjęcie na studia EMBA odbywa się drogą elektroniczną – na stronie szkoły www.biznes.edu.pl.
Po wysłaniu wniosku za pomocą modułu ”Rekrutacja On-Line”, zapraszamy do Szkoły celem podpisania wypełnionego wniosku oraz dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów.
Dla aplikujących absolwentów studiów magisterskich wymagane jest udokumentowanie, co najmniej 3 lata doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów.
Dla aplikujących absolwentów studiów licencjackich wymagane jest udokumentowanie co najmniej 5 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów.
Kolejnym etapem jest zaliczenie testu z języka angielskiego i pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin zgłoszeń
do 1 października 2016
Opłaty
69 900 zł + 590 zł
Dodatkowe informacje

Program posiada europejską akredytację EPAS, klasę mistrzowską SEM Forum 2014, 4 pozycję w Europie Wschodniej w rankingu Eduniversal, a także uplasował się na 17 pozycji w Europie w rankingu TOP MBA 2013. Założycielami Szkoły są London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics.