Znak Politechniki Warszawskiej

Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii

Organizator
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Adres

00-665 Warszawa,
ul. Nowowiejska 21/25

tel.(fax): (0...22) 825-52-70, 660-52-56,
zt@itc.pw.edu.pl

WWW
Kierownik

prof. dr hab. inż. Roman Domański

Charakterystyka

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii – stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów wdrażających odnawialne źródła energii .Zajęcia odbywają się podczas 3-dniowych sesji (od czwartku do soboty lub od piątku do niedzieli). W programie przewidziane są wykłady dotyczące: zasobów energetycznych świata strategii rozwoju energetyki, roli i znaczenia odnawialnych źródeł energii,podstaw konwersji energii w energetyce słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej i energii biomasy. Prowadzone będą wykłady dotyczące ekologicznych skutków przetwarzania energii i podstaw prawnych rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie:

  • Możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych w gospodarce gmin i małych przedsiębiorstw,
  • Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony środowiska i źródeł odnawialnych.
Czas trwania
2 semestry ( od października do czerwca)
Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. Dla osób z wyższym wykształceniem, nie tylko technicznym.
Termin zgłoszeń
Do 6 września
Opłaty
5000 zł
Dodatkowe informacje

Na zakończenie studium słuchacz otrzymuje: świadectwo ukończenia na Politechnice Warszawskiej, zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia działalności w obszarze wdrażania i oceny odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowań prawnych tych działań w przedsiębiorstwach oraz organach administracji państwowej i samorządowej.