Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2018/2019

 

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia w Warszawie i w PW Filia w Płocku

 

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
4 września ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
14 września koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
9 stycznia 2019 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r.
4 lutego 2019 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r. w Warszawie
7 lutego 2019 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone od lutego 2019 r. w Warszawie
11 lutego 2019 r koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r. w PW Filia w Płocku
14 lutego 2019 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone od lutego 2019 r. w PW Filia w Płocku