Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2018/2019

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia w Warszawie i w PW Filia w Płocku

 

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
4 września ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
14 września koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
9 stycznia 2019 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r.
4 lutego 2019 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r. w Warszawie
11 lutego 2019 r koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2019 r. w PW Filia w Płocku