Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2017/2018

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia w Warszawie i w PW Filia w Płocku

 

Data  Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
5 września ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
15 września koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
10 stycznia 2018 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2018 r.
5 lutego 2018 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2018 r. w Warszawie
12 lutego 2018 r koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2018 r. w PW Filia w Płocku