Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2016/17

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architektura) i w PW Filia w Płocku

Data Działania
2 sierpnia początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
29 sierpnia koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
5 września ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
10 stycznia 2017 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2017 r.
6 lutego 2017 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynające się w lutym 2017 r.
14 lutego 2017 r. Przedłużona rekrutacja w PW Filia w Płocku (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oraz Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii) na studia rozpoczynające się w lutym w 2017 r. (ostatni dzień zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania wymaganych dokumentów na Wydziale)

17 lutego 2017 r.

 

Przedłużona rekrutacja na Wydziale Transportu na studia rozpoczynające się w lutym w 2017 r. (ostatni dzień zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania wymaganych dokumentów na Wydziale)

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Architektura

Data Działania
2 sierpnia początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej
29 sierpnia koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
5 września początek zbierania wymaganych dokumentów
8 września koniec zbierania wymaganych dokumentów
20 września I etap sprawdzianu wstępnego
21 września II etap sprawdzianu wstępnego