Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za studia

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w dniu 05.09.2016 r.
Około dwóch tygodni po tym terminie, zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont bankowych, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty.
Na Państwa indywidualny numer konta bankowego będziecie wnosić Państwo opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów.

Zwracamy uwagę, że każde konto związane jest z wydziałem prowadzącym studia, na który zostaliście Państwo przyjęci.

 

Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.
    Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

Pierwszą opłatą jaką będziecie Państwo musieli dokonać, to opłata  za:

  • wydanie legitymacji studenckiej – 17 zł,
  • wydanie indeksu – 4 zł.

Uwaga: przed dokonaniem wpłaty prosimy upewnić się w Dziekanacie swojego Wydziału czy Wydział pobiera opłaty za indeks.

Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej (lub opłaty za legitymację i indeks) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego przed dniem 01.10.2016 r.  
Warunkiem odebrania  legitymacji studenckiej jest wniesienie opłaty za jej wydanie oraz podpisanie w Dziekanacie Wydziału -  Umowy  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Z treścią umowy można zapoznać się pod adresem internetowym: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2015-XLVIII/Uchwala-nr-332-XLVIII-2015-z-dnia-23-09-2015

Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer  konta bankowego w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy
Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17 zawiera Decyzja JM Rektora PW nr 58/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące: rodzaju i wysokości opłat, wydawania dokumentów, podpisywania umów (terminy, miejsce)  dostępne będą na stronach internetowych i tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Dziekanatem swojego Wydziału

UWAGA: Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią.
Wgląd do stanu konta będziecie mieli Państwo za pomocą systemu USOSWeb - sekcja Dla studentów -> Rozliczenia -, gdzie zobaczycie:

  • wysokość wypłacanych przez Uczelnię stypendiów,
  • wysokość należności od Państwa takich jak m. in. opłata za semestr studiowania, opłata za powtarzanie zajęć, itp.,
  • a także stan rozliczeń (winien/ma).

Uwaga! Jeśli Wydział będzie uruchamiał rekrutację uzupełniającą we wrześniu, okres przeprowadzania dodatkowej rejestracji oraz termin podjęcia decyzji, zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.