Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów 2017/2018

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia 2017/2018 Liczba dostępnych miejsc
Kierunek Wydział od X 2017 r. od II 2018r. 
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 350 _
Budownictwo Inżynierii Lądowej 150 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 _
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 100 _
Elektrotechnika Elektryczny 150 _
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii 90 _
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii 60 _
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20* 20*
Elektryczny 75* 25*
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 90 _
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 60 _
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 60 40
Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25
Mechatronika Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 60 _
Technologia Chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25
Transport Transportu 100 75
Zarządzanie Zarządzania 60 -
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 60 _
Zarządzania 60 -
 
Brak oznaczenia * Studia w trybie zaocznym zjazdowym
Oznaczenie * Studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet) prowadzone przez Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO), tel. 22 234-77-70

Na kierunki studiów zaczynające zajęcia od lutego 2018 r. (od semestru letniego) będzie prowadzona oddzielna rekrutacja od 10 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r. 

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 315,00 kB)