Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Wydział Administracji i Nauk Społecznych  
00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 501, 502
tel.22-234-64-33 ,  22-234-63-09
e-mail: dziekanat@ans.pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl
 
Wydział Architektury
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55,
studia I stopnia, pok. 21, tel. 22-234-55-50
studia II stopnia, pok. 20, tel. 22-234-55-49
e-mail: dziekanat@arch.pw.edu.pl
Dziekanat, pok. 4, tel. 22-628-28-87,
http://www.arch.pw.edu.pl
 
Wydział Chemiczny
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3, (Gmach Chemii)
Kierunek: Technologia Chemiczna,  pok. 100
tel. 22-234-73-72
e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl
http://www.ch.pw.edu.pl
Kierunek: Biotechnologia, pok. 1
tel. 22-234-57-34
e-mail: ibio@ch.pw.edu.pl
http://www.ch.pw.edu.pl
 
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111, 112
tel. 22-234-74-11, 22-234-5793, 22-234-73-85
e-mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl
http://www.elka.pw.edu.pl
 
Wydział Elektryczny
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 133
tel. 22-234-72-28, 22-234-72-08
e-mail: dziekanat@ee.pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.p
 
Wydział Fizyki
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), pok. 130
tel. 22-234-76-60, 22-234-72-47
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl
http://www.fizyka.pw.edu.pl
 
Wydział Geodezji i Kartografii
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 128
tel. 22-234-72-25
e-mail: rekrutacja@gik.pw.edu.pl
http://www.gik.pw.edu.pl

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
pok. 110 - studia I stopnia
pok. 136 - studia II stopnia
tel. 22-234-54-06, 22-234-74-25
e-mail: dziekanat@is.pw.edu.pl
http://www.is.pw.edu.pl
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
00-645 Warszawa, ul. Waryńskiego 1,
Studia pierwszego stopnia: pok. 183, tel. 22-234-64-53
Studia drugiego stopnia: pok 179, tel. 22-234-65-09
e-mail: rekrutacja@ichip.pw.edu.pl
http://www.ichip.pw.edu.pl
 
Wydział Inżynierii Lądowej
00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16, pok. 114
tel. 22-234-65-21
e-mail: stacjonarne@il.pw.edu.pl
http://www.il.pw.edu.pl
 
Wydział Inżynierii Materiałowej
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141 p.204
tel. 22-849-99-35, 22-234-84-51
e-mail: dziekanat@inmat.pw.edu.pl
http://www.inmat.pw.edu.pl
 
Wydział Inżynierii Produkcji
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 127
tel. 22-234-82-54
e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl 
http://www.wip.pw.edu.pl
 
 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 203
tel. 22-234-59-22, 22-234-79-69
e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl
http://www.mini.pw.edu.pl
 
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 (Gm. Lotniczy) pok. 125
tel. 22-621-53-10, 22-234-59-64
e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl
http://www.meil.pw.edu.pl
 
Wydział Mechatroniki
02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, pok. 122
tel. 22-849-07-11, 22-234-84-56
e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl
 
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 06
tel. 22-849-05-34, 22-234-84-35
e-mail: dziekanat@simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl
 
Wydział Transportu
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Nowej Kreślarni), pok. 112
tel. 22-234-71-88, 22-234-71-97
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
http://www.wt.pw.edu.pl
 
Wydział Zarządzania
Biuro obsługi kandydatów
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 43
tel. 22-234-86-94, 22-234-86-95
e-mail: kandydat@wz.pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl
 

Biuro Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW
Studia  przez internet 
00-665 Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 324
tel.22-234-57-85- st. II stopnia 
e-mail: magisterskie@okno.pw.edu.pl 
http://www.okno.pw.edu.pl
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
Dziekanat - sekcja studiów stacjonarnych
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 215
tel. 24-367-21-54,
e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 223
tel. 24-367-21-13
e-mail: rek5@pw.plock.pl
http://www.pw.plock.pl
 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103
tel. 24-262-90-08, 24-367-21-26
e-mail: knes@pw.plock.pl
http://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
 
 
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, fax. 22-234-74-29
e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl
http://www.pw.edu.pl/kandydaci