Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2019/2020

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie (nie dotyczy kierunku Architektura) i w PW Filii w Płocku

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
29 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie
3 września ogłoszenie wyników przyjęć w Warszawie
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów w Warszawie
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki w Warszawie
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w Warszawie
13 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku
8 stycznia 2020 r. początek zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów rozpoczynających się w lutym 2020 r.
3 lutego 2020 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów  rozpoczynających się w lutym 2020 r.

 

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Architektura 

Data Szczegóły procesu  rekrutacji
6 maja początek rejestracji (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
27 maja koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
8 czerwca sprawdzian predyspozycji (obowiązuje okazanie przed wejściem dokumentu tożsamości i karty wstępu na egzamin wydrukowanej z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego)
11 czerwca przesłanie na konta IKR wyników ze sprawdzianu predyspozycji
7 lipca koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
8 lipca ostateczny termin dostarczenia dyplomu IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji, w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów  wraz z ich wynikami (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
11 lipca ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia oraz przesłanie pozostałym kandydatom, na konta IKR, informacji o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne
początek składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
12 lipca koniec składania deklaracji gotowości podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
15 lipca ogłoszenie listy kandydatów (I tura) zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia wyłonionej spośród kolejnych kandydatów z listy rankingowej, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, a wyrazili gotowość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym (odpłatnym)
16 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze na studia niestacjonarne
17 lipca koniec  zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (I tura)

 

Szczegółowy harmonogram działań rekrutacyjnych na kierunek Architektura dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.